sabato 8 febbraio 2014

primo Kata di ken-jutsu Itsutsu no tachi

Itsutsu no tachi